Odata cu aderarea la Uniunea Europeana, Romania poate accesa fondurile structurale si alte instrumente financiare disponibile pentru tarile membre ale UE. Ele reprezinta o imensa oportunitate pentru solicitantii de finantari din majoritatea domeniilor: economic, social, cultural sau administratie locala. Datorita experientei si nivelului profesional ridicat al echipei noastre, PKF Econometrica colaboreaza cu numeroase societati care beneficiaza de finantare nerambursabila.
Descrierea procedurilor care vor face obiectul auditarii fondurilor nerambursabile
• Efectuarea procedurilor conexe de audit in conformitate cu Standardele Internationale de Audit si cu Codul Etic pentru Auditorii Profesionisti, emis de IFAC;
• Obtinerea unei suficiente intelegeri a proiectului, a termenilor si conditiilor Contractului de Finantare, a anexelor sale precum si a altor informatii relevante
• Verificarea eligibilitatii cheltuielilor solicitate de catre Beneficiar
• Conformitatea cheltuielilor cu bugetul proiectului
• Verificarea achizitiilor publice
• Verificarea conformitatii evidentelor contabile ale beneficiarului cu regulile contabile din contractul de finantare;
• Verificarea sumei totale solicitata la plata de beneficiar cu Conditiile Generale si Specifice ale contractului de finantare, precum si sumele totale prevazute pe categorii de cheltuieli;
• Verificarea veniturilor actiunii (daca veniturile au fost corect recunoscute si inregistrate in evidenta contabila a proiectului finantat);
• Aplicarea corecta a ratelor de schimb pentru conversiile monedei, unde este cazul si in conformitate cu legislatia nationala aplicabila
• Emiterea Raportului privind Constatarile Factuale.

Programeaza o intalnire cu un specialist PKF

Translate »