Departamentul de audit este format din profesionisti, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu Standardele Internationale de Audit si cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, care au inteles ca organizatiile au nevoie de servicii de tip back office eficiente si productive; au nevoie de proceduri, controale si de confirmarea faptului ca unitatile de operare functioneaza conform cerintelor. Astfel, serviciile noastre de audit si asigurare se refera la:
 • auditarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate
 • asistenta la intocmirea situatiilor financiare consolidate
 • activitati de revizuire limitata
 • retratari ale situatiilor financiare pentru conformitate cu norme contabile internationale
 • servicii conexe conform Standardelor Internationale de Control al Calitatii
 • due dilligence financiar pentru achizitii de societati
 • alte servicii conexe: misiuni pentru efectuarea procedurilor convenite privind informatiile financiare si misiuni de compilare a situatiilor financiare
 • asistenta la implementarea procedurilor de control intern
 • activitati de audit intern
 • auditarea proiectelor finantate din fonduri structurale in conformitate cu Standardele Internationale de Audit
 • alte activitati legate de organizarea de cursuri de pregatire profesionala continua a auditorilor financiari, precum si a stagiarilor in activitatea de audit.

Programeaza o intalnire cu un specialist PKF

Translate »